logo

Spelletjesmiddag en BBQ op 5 juli 2023

Enkele foto's van de zeer geslaagde spellenmidag met aansluitend een heerlijke BBQ zijn te vinden in fotoalbum 2023.

Maak Rimpels van start in Dommelen!

Zie ook de folder van Maak Rimpels!

Op dinsdagmorgen 12 september a.s. van 10.00-11.30 uur gaat Maak Rimpels van start in Dommelen in de ontmoetingsruimte van het Dommels Plekske. Doet u ook mee?

Maak Rimpels reikt moderne hulpmiddelen aan die erop gericht zijn de deelnemers toe te rusten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De bedoeling is, dat door mee te doen aan het programma, deelnemers met elkaar op een positieve manier ouder kunnen worden en de dingen die ze willen doen ook kunnen blijven doen. Samen maken we een sprong in het diepe, zetten we met elkaar iets in beweging en ontstaan de eerste rimpels in het water. Dit alles gebeurt in een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer, waarin niks moet en alles mag. Het programma wordt gratis aangeboden aan zelfstandig wonende oudere volwassenen (65+) in de gemeente Valkenswaard. (Alleen de koffie en thee is voor eigen rekening.)

Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen, die worden aangeboden in groepsverband. 

  • De eerste onderdeel zijn de Positieve Gezondheid bijeenkomsten, waarbij de deelnemers zich bewust worden van hun algehele gezondheid op dit moment.
  • Daarnaast zijn er Digivaardigheid bijeenkomsten om deelnemers te helpen omgaan met moderne communicatiemiddelen zoals smartphones.
  • Het Vitaliteit onderdeel omvat een bewegingsprogramma onder leiding van de buurtsportcoach, waarbij samen bewegen centraal staat.
  • Tot slot zijn er de Samenredzaamheid bijeenkomsten, gericht op het opbouwen van sociale contacten en het vormen van een ondersteunend netwerk.

Het eerste Maak Rimpels programmaonderdeel heet Positieve Gezondheid. Deze Positieve Gezondheid bijeenkomsten worden allemaal gehouden in de ontmoetingsruimte van ’t Dommels Plekske, aan de Van Bruhezedal 1 in Dommelen van 10.00 – 11.30 uur op dinsdagmorgen 12, 19, 26 september en 3 oktober. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website maakrimpels.nl (via de knop inschrijvingen) of telefonisch contact opnemen met Danielle van Rens (06 18 30 22 36).
Voel u vrij om belangstellende buren of bekenden mee te nemen, want samen maken we de krachtigste rimpels!
Deze activiteit kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers!

Nieuwsbrief 2023-2

De nieuwsbrief voor mei-juni-juli 2023, is verschenen.
Om de brief te lezen klik op nieuwsbrief-2023-04.

Paasbrunch op 3 april 2023

Een kleine fotoreportage van de paasbrunch is te vinden in fotoalbum 2023.

Nieuwsbrief 2023-1

De nieuwsbrief voor januari-april 2023, is verschenen.
Om de brief te lezen klik op nieuwsbrief-2023-03.