In samenwerking met Emareizen organiseert de KBO de volgende reis: 

Woensdag 26 oktober naar Soldaat van Oranje!

Vertrek vanuit Dommelen in de namiddag (opstaptijd volgt nog).
De prijs bedraagt € 110,00 p.p. Dit is incl. busreis- 3 gangendiner en entreekaart 1e rang!

Opgeven voor deze dagtocht kan tot 10 augustus. bij Elly Stalenberg tel: 040-2018544
Voor 10-8 moet het bedrag overgemaakt zijn op rek.nr. NL27 RABO 0111 801 575
t.n.v. KBO Dommelen o.v.v. reis Soldaat van Oranje.