Nieuwsbrief nummer 20, voor mei-juni-juli 2018, is verschenen.
Om de brief te lezen klik op Nieuwsbrief 20.