Nieuwsbrief nummer 23, voor december 2018 en januari-februari 2019, is verschenen.
Om de brief te lezen klik op Nieuwsbrief 23.