logo

Aan de leden van Ouderensoos Belleman

Het bestuur van Ouderensoos Belleman deelt u het volgende mee:

 •  Het lidmaatschap van de soos wordt veranderd. Het jaarlidmaatschap gaat voortaan in op 1 januari en niet op 1 september. Voor de komende 4 maanden (tot 1 januari 2013) wordt u verzocht nog € 8.50 over te maken op bankrekeningnummer 89.45.03.731 t.n.v. H.C.W. van Beek penningmeester ouderensoos. Voor het jaarlidmaatschap van 2013 moet u voor 1 januari  € 25,00 p.p. overmaken.
 • Wij zijn niet meer verbonden met de Wijkraad Dommelen maar met het S.S.O.V. (Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard) een overkoepelende organisatie in de gemeente Valkenswaard.
 • De eerste soosmiddag na de vakantie is op maandagmiddag 13 augustus a.s. De gezellige openingsmiddag met de uitslagen van het sjoelen en biljarten (met kleine prijsjes) wordt verschoven naar 10 september i.v.m. de vele vakanties in augustus.
 •  De Yogalessen starten weer in de eerste helft van oktober op woensdagmiddag om half twee o.l.v. Corry Weening (2017114)
 •  De Quiltlessen starten weer op woensdagmiddag 3 oktober a.s. We gaan eerst nog naar een Quilttentoonstelling op 11 september in Deventer. In 2013 gaan we een WaterColourquilt maken, maar eerst nog allerlei 'randjes' om een quilt mee af te werken. het geheel staat o.l.v. Ellie Wijtzes (2017700).
 • Ons eerste vrijdagmiddaguitje is vrijdag 5 oktober. We gaan dan naar het Klokkenmuseum in Asten. Het museum is helemaal klaar. Er is iets met 'Pompoenen', op vrijdag 2 november a.s. het tweede uitstapje, o.l.v. Ton Sanders (2017755) en Ellie Wijtzes (2017700). U hoort nog van ons wat we dan gaan doen. We komen om half twee bij de Belleman, graag met auto, dan kunnen we met elkaar meerijden.
 • Ons 5 jarig bestaan wordt gevierd op vrijdagmiddag 12 oktober. U bent van harte welkom met partner of introducee. Het feest wordt gehouden in de Belleman van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor vertier, een hapje en een drankje wordt gezorgd. U kunt zich opgeven bij Ankie Staals (2017470), Nellie Los (2042214) of op de maandagmiddagsoos t/m maandag 1 oktober.
 • Kerstkaarten verkoop is op maandagmiddag 26 november a.s. Ook worden er allerlei andere kaarten verkocht voor € 1.00 per stuk.
 • Het Sinterklaasfeest is op maandagmiddag 3 december a.s. We gaan weer allemaal kleine cadeautjes maken voor elkaar, (+/- € 2.50) met een klein gedichtje erbij, dat wordt weer een leuke middag.
 • Het kerstdiner is op maandagmiddag 17 december a.s. U hoort nog van ons, o.l.v. Anneke Oostveen (2013948)
 • De computerhelpdesk o.l.v. Kees Oostveen (2013948) kunt u altijd bellen als u thuis problemen hebt met uw computer. De kosten zijn voor leden  € 3.00 en voor niet leden € 4.50 per uur. Deze bijdrage is voor onze soosaktiviteiten.

Als u vragen heeft, raadpleeg dan ons 'Blauwe boekje', daar vindt u al onze telefoonnummers en emailadressen. U kunt ons ook bereiken via het contactformulier op deze website. U kunt een van ons altijd bellen of mailen. Veel informatie vindt u op deze website en u kunt ook kijken op de VOS-teletekst pagina 451.

In december 2012 komt er een nieuw 'Blauwe boekje' met alle activiteiten voor het jaar 2013.

Namens  het bestuur en alle gastvrouwen
Rienk Weening, voorzitter Ouderensoos Belleman