logo

Een nieuw 'Soos' jaar

Ouderensoos Belleman heeft een rumoerig jaar 2012 achter de rug. Door vele bezuinigingen dreigden we in grote financiële moeilijkheden te komen. Het bestuur heeft diverse oplossingen de revue laten passeren om uit de problemen te komen. Daarbij stond steeds voorop dat de soos 'laagdrempelig' moest blijven.

We hebben de verbinding met de Wijkraad Dommelen moeten verbreken en daarvoor in de plaats is aansluiting gevonden bij de Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard, het SSOV. Middels het SSOV hebben we onderhandelingen gevoerd met de gemeente Valkenswaard en die hebben geleid tot oplossingen.

Op deze website vind je ons jaarprogramma en informatie over de activiteiten. Breng eens een bezoek aan de soos op maandagmiddag. Je bent van harte welkom!

Rienk Weening,
voorzitter